retrolok s.r.o.

Vše kolem železniční dopravy...

Drážní doprava

Zajišťujeme přepravy nákladů a osob na vlastní Licenci, a to jak pro soukromé osoby tak i pro společnosti. Pro tyto účely používáme jak vlastní tak i pronajatá hnací drážní vozidla a nákladní a osobní vozy. Dále provádíme obsluhy vleček a místní výkony (posun) dle požadavků zákazníka.

Akreditované školící středisko

V našem školicím středisku provádíme odborné kurzy pro všechny zájemce, kteří mají touhu stát se strojvedoucím. Jako jedni z mála umíme vyškolit a vycvičit absolventa od prvopočátku až po získání Osvědčení strojvedoucího.
Pro dopravce zajišťujeme i výkon kontroly strojvedoucích kvalifikovaným strojvedoucím - instruktorem.

Další služby pro dopravce

Náš zkušený technický personál zajišťuje provádění technických kontrol u dieselových hnacích drážních vozidel v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 Vyhlášky č. 173/1995 Sb., Dopravní řád drah, v úplném znění. Dále provádíme i drobnou servisní činnost.